Treatments

WAXING

Face Waxing

Eyebrow Waxing.jpg
Eyebrow
10min  |  A$15.00
Eyebrow Waxing.jpg
Upper Lip
10min  |  A$5.00
Eyebrow Waxing.jpg
Chin
10min  |  A$5.00
Eyebrow Waxing.jpg
Sides of Face
8min  |  A$10.00
Eyebrow Waxing.jpg
Full Face
20min  |  Up to A$30.00
 

Body Waxing

Women's Haircuts & Styling.jpg
Underarm
10min  |  A$15.00
Women's Haircuts & Styling.jpg
Half Arm
10min  |  A$18.00
Women's Haircuts & Styling.jpg
Full Arm
20min  |  A$25.00
Women's Haircuts & Styling.jpg
Half Leg
15min  |  A$25.00
Women's Haircuts & Styling.jpg
Full Leg
35min  |  A$40.00
Women's Haircuts & Styling.jpg
Stomach
5min  |  A$10.00
Women's Haircuts & Styling.jpg
Snail Trail
5min  |  A$5.00
Women's Haircuts & Styling.jpg
Full Body
75min  |  A$120.00
 

EYELASH & EYEBROW TREATMENTS

eyelash and eyebrow.jpg
Eyelash Tint
15min  |  A$18.00
eyelash and eyebrow.jpg
Eyebrow Tint
15min  |  A$12.00
eyelash and eyebrow.jpg
Eyebrow & Waxing
20min  |  A$25.00
eyelash and eyebrow.jpg
Eyelash & Brow Tint
25min  |  A$25.00
eyelash and eyebrow.jpg
Lash Lift
45min  |  A$60.00
eyelash and eyebrow.jpg
Lash Lift & Tint
60min  |  A$65.00